Bổ sung gấp 2 nhân viên quận 3 - Có nhận sinh viên làm parttime /thời vụ

Địa chỉ làm việc: Bờ Nam Kênh Nhiêu Lộc, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/12/2023
ID: job253553

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự