Cần 2 bạn Nam/Nữ bán hàng parttime,fulltime,xoay ca tại khu vực quận 3

Địa chỉ làm việc: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 04/11/2023
ID: job250090

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự