Cần gấp 2 nhân viên bán hàng, check đơn, in hóa đơn cho cửa hàng mỹ phẩm tiêu dùng NTaam Beauty's Store

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 08/12/2023
ID: job254104

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự