🎏🎏CẦN GẤP 4 NHÂN VIÊN THỜI VỤ  LÀM VIỆC THEO NGÀY DỊP CẬN TẾT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261035

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự