Cần người bán hàng, phụ kho, kiểm kê hàng hóa tại đại lý tiêu dùng

Địa chỉ làm việc: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 08/12/2023
ID: job254194

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự