Cần người bán hàng, phụ kho, kiểm kê hàng hóa thời vụ dịp cận Tết  tại đại lý tiêu dùng

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261123

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự