Cần người bán hàng, phụ kho, kiểm kê hàng hóa thời vụ dịp Tết  tại đại lý tiêu dùng

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 05/01/2024
ID: job260830

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự