CẦN NGƯỜI PHỤ BÁN HÀNG : THỜI VỤ/ XOAY CA

Địa chỉ làm việc: Phan Văn Hớn, Phường Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 04/11/2023
ID: job250059

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự