CẦN NGƯỜI PHỤ BÁN HÀNG : THỜI VỤ/ XOAY CA

Địa chỉ làm việc: Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/11/2023
ID: job251084

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự