Cần thêm nhân viên phụ chị bán hàng Tết - hỗ trợ cho sinh viên làm thêm (chi nhánh quận 12)

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261087

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự