🌹🌹🌹Cần tuyển 03 nhân viên nam/ nữ bán hàng tại cửa hàng quận Tân Phú 🌹🌹🌹

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 02/12/2023
ID: job253456

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự