🌹🌹🌹Cần tuyển 03 nhân viên nam/ nữ bán hàng tại cửa hàng quận Tân Phú 🌹🌹🌹

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job257403

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự