📢📢CẦN TUYỂN 5 BẠN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ DỊP CẬN TẾT TẠI CỬA HÀNG Ở KHU VỰC QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job260997

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự