💥💥CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ DỊP CẬN TẾT  THEO TUẦN  TẠI QUẦY QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 05/01/2024
ID: job261070

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự