💥💥CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ DỊP TẾT TẠI QUẦY QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job260831

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự