🏖🏖CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN MỸ PHẨM TẠI SHOP HYHY STORE (ưu tiên sinh viên xoay ca )

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 02/12/2023
ID: job254307

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự