📢 CẦN TUYỂN NV BÁN HÀNG THỜI VỤ DỊP CẬN TẾT Ở KHU VỰC QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 05/01/2024
ID: job260981

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự