GẤP ! GẤP ! GẤP ! Chi nhánh quận Phú Nhuận - Cần bổ sung vài bạn phụ bán hàng

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Trường Tộ, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 10/02/2024
ID: job257287

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự