Khu vực Thủ Đức- Tuyển 2 bạn nhân viên đứng bán hàng có nhận sinh viên không yêu cầu kinh nghiệm

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 10/02/2024
ID: job257400

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự