Địa chỉ làm việc: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 08/06/2023
ID: job190426

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự