Quận 5- mới mở cần tuyển nhân viên làm ngay

Địa chỉ làm việc: Chiêu Anh Các, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/01/2024
ID: job254276

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự