Quận Bình Tân - Tuyển vài bạn nhân viên đứng bán hàng tại chỗ có nhận parttime

Địa chỉ làm việc: Lê Đình Dương, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 28/12/2023
ID: job253518

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự