Quận Gò Vấp - Tuyển vài bạn nhân viên đứng bán hàng tại chỗ có nhận parttime

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 01/02/2024
ID: job257390

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự