😘Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng đồ uống đóng hộp tại Bình Tân parttime fulltime

Địa chỉ làm việc: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 15/02/2024
ID: job249340

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự