Tuyển nhân viên bán hàng dịp tết quận 3 - Có nhận sinh viên

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Sơn Hà, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 27/12/2024
ID: job260914

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự