📢 Tuyển nhân viên bán hàng thời vụ dịp cận Tết tại shop ở khu vực quận Tân Bình 📢

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job260845

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự