Tuyển nhân viên phụ bán hàng dịp tết quận 12 - Có nhận sinh viên làm parttime

Địa chỉ làm việc: Thanh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 10/02/2024
ID: job260293

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự