Tuyển nhân viên phụ bán hàng dịp tết quận Tân Phú- Có nhận sinh viên làm parttime

Địa chỉ làm việc: Phạm Văn Xảo, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 10/02/2024
ID: job260946

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự