Tuyển nhân viên phụ bán sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp - không yêu cầu ngoại hình - Quận Tân Bình, Phú Nhuận, Quận 6

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 25/09/2023
ID: job248935

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự