Tuyển thêm vài bạn làm ca parttime/fulltime: Bán hàng tại quầy

Địa chỉ làm việc: Chiến Khu, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/11/2023
ID: job251249

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự