VIỆC LÀM SINH VIÊN - CẦN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Địa chỉ làm việc: Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 09/12/2023
ID: job254234

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự