VIỆC LÀM SINH VIÊN - CẦN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Địa chỉ làm việc: Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 09/12/2023
ID: job254250

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự