Việc làm thêm thời vụ - Nhân viên bán hàng quà Tết

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Ảnh Thủ, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261106

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự