𝐂𝐇Ị 𝐂Ầ𝐍 𝐌Ộ𝐓 𝐒Ố 𝐁Ạ𝐍 𝐏𝐇Ụ 𝐁Á𝐍 HÀNG/CTV BÁN HÀNG #𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌

HT STORE

𝐂𝐇Ị 𝐂Ầ𝐍 𝐌Ộ𝐓 𝐒Ố 𝐁Ạ𝐍 𝐏𝐇Ụ 𝐁Á𝐍 HÀNG/CTV BÁN HÀNG #𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌

✅#KHÔNGLỪAĐẢO

✅#KHÔNGMÔIGIỚI     

🕰#𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧◔:  📈#𝐓𝐡𝐮𝐧𝐡ậ𝐩$:

➵  7h45 ➥ 11h30      |  ➣𝟒 𝐭𝐢ế𝐧𝐠:𝟑𝐭𝐫𝟕 ➨ 𝟒𝐭𝐫

➵𝟏𝟑𝐡 ➥ 𝟏𝟕𝐡      |  ➣𝟖 𝐭𝐢ế𝐧𝐠:𝟕𝐭𝐫𝟕 ➨ 𝟖𝐭𝐫5

➵𝟏𝟖𝐡 ➥ 𝟐𝟐𝐡      |  (𝐂ó 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡𝐨ả 𝐭𝐡𝐮ậ𝐧)                                                                                                                                📨#𝐘ê𝐮𝐜ầ𝐮:

✐ 𝐍𝐚𝐦/𝐍ữ 𝐭ừ 19 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐭𝐫ở 𝐥ê𝐧, nhanh nhẹn

✐ 𝐍ă𝐧𝐠 độ𝐧𝐠,𝐧𝐡𝐢ệ𝐭 𝐡𝐮𝐲ế𝐭

✐ 𝐂ó 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡ầ𝐧 𝐭𝐫á𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢ệ𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜

✐ Ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐛ạ𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢ê𝐦 𝐭ú𝐜 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐬ự 𝐜ầ𝐧 𝐯𝐢ệ𝐜

⇰ Nộp CV ứng tuyển

☎️ Liên Hệ : 0348955122 & 0908068261 gặp chị Nhật Linh trao đổi công việc và sắp xếp lịch làm trực tiếp luôn nhé!