Thêm 5 nhân viên bán hàng tại đại lí, không cần kinh nghiệm làm việc

HT STORE

𝑪𝑯𝑰̣ 𝑪𝑨̂̀𝑵 𝑮𝑨̂́𝑷 3 𝑩𝑨̣𝑵 𝑷𝑯𝑼̣ 𝑩𝑨́𝑵 HÀNG ĐỒ UỐNG 𝑲𝑯𝑼 𝑽𝑼̛̣𝑪 𝑻𝑷𝑯𝑪𝑴

      - 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎𝑚/ 𝑛ữ

♻️𝐘𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 :

                    - Đ𝑢̉ 19T 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛, nhanh nhẹn và có ý thức làm việc, nhiệt tình và chăm chỉ

                    - 𝐶𝑜́ 𝐶𝐶𝐶𝐷 đầy đủ

                    - 𝑇𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐, 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑘ℎ𝑜́, 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐.

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 :

                    𝐶𝑎1 : 7ℎ45 đ𝑒̂́𝑛 11h30ℎ

                    𝐶𝑎2 : 13ℎ đ𝑒̂́𝑛 17ℎ

                    𝐶𝑎3 : 18ℎ đ𝑒̂́𝑛 22ℎ

👉𝐶𝑜́ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑥𝑜𝑎𝑦 𝑐𝑎 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́

💰𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 :

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒 : 4.000.000đ + 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔

𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒 : 8.500.000đ + 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔

“” Được thỏa thuận thêm “”

⇰ Nộp CV ứng tuyển 📃

☎️ Liên Hệ : 0348955122 & 0908068261 gặp chị Nhật Linh trao đổi công việc và sắp xếp lịch làm trực tiếp luôn nhé!

📌𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ :

- 𝙆𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙐 𝙋𝙃𝙄́

- 𝙆𝙃𝙊̂𝙉𝙂 Đ𝙊̂̀𝙉𝙂 𝙋𝙃𝙐̣𝘾

- 𝙆𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙐𝙉𝙂 𝙂𝙄𝘼𝙉, 𝙈𝙊̂ 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄.