Việc làm parttime tại Quận 12 - không yêu cầu kinh nghiệm

minily

Việc làm thêm - bán hàng xoay ca tại chi nhánh Quận 7

 


- Không yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm

- Không yêu cầu về ngoại hình.

💥 Độ tuổi: 18 tuổi

 


⏰ THỜI GIAN:

Ca 1: 7h30 - 11h30

Ca 2: 13h00 - 17h00

==> hỗ trợ xoay ca cho sinh viên

 


🔥 LƯƠNG:

- Ca 4 tiếng: 4 triệu/tháng

- Ca 8 tiếng: 8 triệu/tháng

👉 Thưởng chuyên cần🎁

 


📲 Liên hệ trực tiếp 0584880079 để trao đổi và nhận việc ngay