Việc làm thời vụ & lâu dài quận 12 ưu tiên sinh viên làm cuối năm

KIMUN SHOP

Công việc thời vụ - xoay ca cho Sinh viên tại quận 12

 


✔Công việc: Đứng tại quầy tư vấn, chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm

✔Thời gian làm việc

① 𝟳h30 ➩ 𝟭𝟭h30      丨- 𝟰h: 3.6 triệu

② 𝟭𝟯h30 ➩ 𝟭𝟳h30    丨- 𝟴h: 7.8 triệu

③ Xoay ca + Lương: liên hệ

✔Trao đổi nhận việc trực tiếp

SĐT : 0908507254 hoặc 0362691611