📢📢CẦN TUYỂN 5 BẠN NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG Ở KHU VỰC QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 09/12/2023
ID: job254198

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự