Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh (Ngành Spa)

Địa chỉ làm việc: Số 18, đường số 4, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 08/07/2023
ID: job248249

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự