Trưởng Phòng Marketing Thời Trang Mảng Facebook Và Tiktok (Lương 30 - 50 Triệu)

Địa chỉ làm việc: 300 Đê La Thành nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 20/06/2023
ID: job202563

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự