Tuyển nhân viên bán hàng dịp tết quận 3 - Có nhận sinh viên

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 01/03/2024
ID: job260868

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự