Tuyển nhân viên chốt đơn, ghi đơn, xếp đồ, livestream – Cửa hàng thời trang RainBow

Địa chỉ làm việc: Cửa hàng thời trang RainBow 1136 Đường Láng:
Hết hạn ngày: 21/03/2023
ID: job248329

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự