Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Leman Spaghetti

Địa chỉ làm việc: 490 Mẹ ThứHoà Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 20/03/2023
ID: job248371

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự