Tuyển nhân viên sale chốt đơn , đóng gói – Thời trang Elimaz

Địa chỉ làm việc: 163 Hoàng Như Tiếp, Q. Long Biên, HN
Hết hạn ngày: 21/03/2023
ID: job248372

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự