Tuyển nhân viên sale, kho, kế toán – Shop thời trang nữ

Địa chỉ làm việc: 23 Nghiêm Xuân Yêm, Q. THanh Trì, HN
Hết hạn ngày: 15/03/2023
ID: job248374

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự