Cần thêm nhân viên phụ chị bán hàng Tết - hỗ trợ cho sinh viên làm thêm (chi nhánh quận Tân Bình)

Địa chỉ làm việc: Hồ Đắc Di, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261160

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự