{Pullman Hai Phong}Spa Supervisor/Giám Sát Spa

Địa chỉ làm việc: 12 (CŨ) đường Trần Phú, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 31/10/2023
ID: job249205

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự