{Pullman Hai Phong}Spa Therapist/Lễ tân spa

Địa chỉ làm việc: 12 (CŨ) đường Trần Phú, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 30/11/2023
ID: job249997

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự