{Pullman Hai Phong}Fitness Supervisor/Giám sát phòng tập

Địa chỉ làm việc: 12 (CŨ) đường Trần Phú, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Hết hạn ngày: 31/10/2023
ID: job249204

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự