[QUẬN TÂN PHÚ] TUYỂN NHÂN VIÊN THỜI VỤ - XOAY CA LINH HOẠT - PHÙ HỢP CHO SINH VIÊN

Địa chỉ làm việc: Chế Lan Viên, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/12/2023
ID: job260060

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự